Op het d’Oultremont College zijn we gestart met Wereldburgerschap. Het betreft een nieuw vak in klas 1 en 2, waarin wederzijdse verbondenheid, reflectie en maatschappelijke bewustwording centraal staan.

Aan leerlingen wordt vanuit een veilige schoolomgeving waarin gesprek en onderzoek de dagelijkse bezigheden bepalen, de opdracht gegeven de samenleving te onderzoeken. Eerst vanuit eigen perspectief, daarna vanuit de ander binnen de groep en vervolgens extern. Binnen wordt buiten en buiten wordt binnen.

Het projectonderwijs is hiervoor de basis. Elk project omvat een af te ronden onderzoek, dat in groepjes wordt uitgevoerd. Onderzoeksvragen worden binnen de groep uitgewerkt en gepresenteerd in de vorm van een pitch, een vlog, of een powerpoint.

Inmiddels zien we enthousiaste leerlingen die hun veelal kleine en veilige wereldje successievelijk vergroten om trots met hun onderzoeksgegevens aan de slag te gaan.

Op naar evolutie tot wereldburger, waarbij het eigene van elk individu gerespecteerd wordt en ieders talent een kans krijgt!