Vakantieplanning schooljaar 2019-2020

Schoolvakanties 2019-2020
Herfstvakantie 14 oktober 2019 t/m 18 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 03 januari 2020
Voorjaarsvakantie 24 februari 2020 t/m 28 februari 2020
Goede Vrijdag 10 april 2020
2e Paasdag 13 april 2020
Meivakantie 20 april 2020 t/m 01 mei 2020
Bevrijdingsdag 05 mei 2020
Hemelvaart 21 mei 2020 t/m 22 mei 2020
2e Pinksterdag 01 juni 2020
Zomervakantie 13 juli 2020 t/m 21 augustus 2020

 

Leerplicht en verlof

Voor leerlingen en hun ouders geldt volgens de Leerplichtwet dat er in principe geen toestemming kan worden gegeven voor vakanties of verlof buiten de officiële schoolvakanties, met uitzondering van “gewichtige omstandigheden”.

Voor het verkrijgen van verlof, dat wil zeggen afwezigheid met toestemming, dient, om teleurstellingen te voorkomen, ruim van tevoren contact op te worden genomen met de schoolleiding.

De directie van de school is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtconsulent van de gemeente.

Aanvraag buitengewoon verlof