Vakantieplanning schooljaar 2019-2020

Schoolvakanties 2019-2020
Herfstvakantie 14 oktober 2019 t/m 18 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 03 januari 2020
Voorjaarsvakantie 24 februari 2020 t/m 28 februari 2020
Goede Vrijdag 10 april 2020
2e Paasdag 13 april 2020
Meivakantie 20 april 2020 t/m 01 mei 2020
Bevrijdingsdag 05 mei 2020
Hemelvaart 21 mei 2020 t/m 22 mei 2020
2e Pinksterdag 01 juni 2020
Zomervakantie 13 juli 2020 t/m 21 augustus 2020


Vakantieplanning schooljaar 2020-2021
Start schooljaar maandag 24 augustus

Schoolvakanties 2020-2021
Herfstvakantie 19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 01 januari 2021
Voorjaarsvakantie 15 februari 2021 t/m 19 februari 2021
Goede Vrijdag 02 april 2021
2e Paasdag 05 april 2021
dag voor Koningsdag 26 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
Meivakantie (incl. Hemelvaart 13 mei 2021) 03 mei 2021 t/m 14 mei 2021
2e Pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie 26 juli 2021 t/m 3 september 2021

Leerplicht en verlof

Voor leerlingen en hun ouders geldt volgens de Leerplichtwet dat er in principe geen toestemming kan worden gegeven voor vakanties of verlof buiten de officiële schoolvakanties, met uitzondering van “gewichtige omstandigheden”.

Voor het verkrijgen van verlof, dat wil zeggen afwezigheid met toestemming, dient, om teleurstellingen te voorkomen, ruim van tevoren contact op te worden genomen met de schoolleiding.

De directie van de school is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtconsulent van de gemeente.

Aanvraag buitengewoon verlof