Op het d’ Oultremontcollege vinden we het belangrijk dat je wordt voorbereid op de wereld om ons heen. Daarom bieden we naast de ‘basis’ schoolvakken ook unieke vakken aan. Vakken die gericht zijn op het aanleren van vaardigheden, zoals samenwerken, problemen oplossen, kritisch nadenken en creëren. Bij deze vakken leer je niet uit een boek, maar werk je bijvoorbeeld aan het oplossen van problemen binnen het vak Onderzoek & Ontwerpen (Technasium/Bèta Challenge) aangedragen door bedrijven of instellingen uit de omgeving. Daarom d’Oultremont.

Dit doen we bij de vakken: