Het Technasium is een onderwijsvorm waar het vak Onderzoek en Ontwerpen centraal staat. Het is een vwo-, havo-studierichting die leerlingen uitdaagt op het gebied van wetenschap en technologie en die creativiteit stimuleert. Het Technasium werkt actief samen met het bedrijfsleven, onderzoekcentra en vervolgopleidingen.

Het d’Oultremont College vormt met andere scholen die het vak Onderzoek & Ontwerpen aanbieden een regionaal netwerk. Zo leren scholen van elkaar en het geeft een breed draagvlak voor het vak, wat de opleiding een kwaliteitsgarantie geeft. Elk jaar werken de leerlingen aan projecten, die de docenten O&O samen met diverse bedrijven en instellingen schrijven. In zeven weken werken de leerlingen in groepen aan zo’n opdracht. De grootte van de groep varieert per project. Elk project begint met een kennismaking met ‘de opdrachtgever’: het deelnemende bedrijf. Tijdens een excursie maken de leerlingen kennis met de beroepsbeoefenaars en vervolgens gaat de groep op school aan de slag.

Het team moet creatief samenwerken om het voorgelegde probleem op te lossen. Er wordt een planning gemaakt en aan het eind van de week wordt er geëvalueerd. De docent laat het denkwerk in principe aan de leerlingen over. Het project eindigt met een presentatie van de oplossing aan de opdrachtgever en een gesprek tussen de groep en de docent. Soms vindt de opdrachtgever ideeën of oplossingen zo goed dat hij ze in praktijk brengt.

Het Technasium start feitelijk in klas 2. Het eerste leerjaar is vooral oriëntatie. Instroom in leerjaar 3 is ook nog mogelijk. Er zijn vier projecten per jaar. In het voorlaatste jaar zijn er twee omvangrijke keuzeprojecten en in het examenjaar is er de meesterproef.

Onderzoek en Ontwerpen voor de mavo
Het vak Onderzoek en Ontwerpen wordt ook aangeboden aan de eerste en tweede klas van de mavo. Het is een vak waarin biologie, wiskunde, natuurkunde en scheikunde in projectvorm wordt aangeboden. De werkwijze is voor de mavo-leerlingen vertaald van het Technasium. De school werkt hierbij samen met Bèta Challenge Consortium. Meer informatie hierover vindt u hier.