Historie van de school

De scholengemeenschap dankt haar naam aan de Belgische adellijke familie d’Oultremont. Bijna 300 jaar lang bezat deze familie in deze streek een kasteel met vele landerijen. De familieleden waren in wijde omtrek zeer maatschappelijk betrokken. Daarom klinkt de naam d’Oultremont binnen de gemeente Heusden vertrouwd. Toen in 1993 de basisvorming werd ingevoerd, kwam het d’Oultremont College tot stand.

Vanaf 1 augustus 1999 maakt het d’Oultremont College deel uit van OMO Scholengroep De Langstraat. Naast het d’Oultremont College maken de Walewyc Mavo en het Dr. Mollercollege in Waalwijk en het Van Haestrecht College in Kaatsheuvel hier onderdeel van uit. Rector van de scholengroep is de heer ir. E.A. Verlangen.