Sponsorbeleid

Onze school krijgt middelen via sponsoring. Daarvoor geldt een aantal richtlijnen. Deze richtlijnen staan in het Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’. Dit convenant ligt op de schooladministratie ter inzage of is hier te downloaden.

De Scholengroep heeft het landelijk convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2015-2018” vertaald in een schooleigen regeling. Deze is goedgekeurd door de MR en vindt u hier.