Ouderbijdrage 2021-2022
In verband met de onzekerheden door de COVID-19-crisis kunnen wij op dit moment nog geen bestemmingen en prijzen garanderen voor het huidige schooljaar 2021-2022. De genoemde bestemmingen zijn indicatief en de prijzen worden op een later moment kenbaar gemaakt. Zodra bekend wordt dat de omstandigheden volstrekt veilig zijn om reizen en excursies te organiseren, communiceren wij dit met u. Dan volgt er een definitief aanbod.

Een overzicht van de vrijwillige ouderbijdrage 2021-2022 voor leerjaar 1 t/m 3 vindt u hier. Het overzicht voor klas 4 en hoger vindt u hier.
Deze overzichten zijn nog onder voorbehoud goedkeuring door de MR.

Voor alle activiteiten en faciliteiten geldt dat deze uitsluitend doorgang kunnen vinden bij voldoende deelname aan én betaling van de aangeboden activiteit.
De school houdt zich ten alle tijden het recht voor om een activiteit te annuleren vanwege onvoldoende financiële bijdragen van de ouder(s)/verzorger(s).