Lestijden

Het d’Oultremont College werkt met gezamenlijke pauzes voor alle leerlingen. Klassen hebben niet altijd les van het eerste tot en met het achtste uur; soms beginnen de lessen later of eindigt een lesdag eerder. Leerlingen dienen dagelijks tussen 08:20 en 16:40 uur beschikbaar te zijn voor onderwijs. Dit geldt ook voor de activiteiten die zijn opgenomen in de jaarkalender van de school.

Rooster normaal

 • 1e uur
 • 2e uur
 • 3e uur
 • Pauze
 • 4e uur
 • 5e uur
 • Pauze
 • 6e uur
 • 7e uur
 • 8e uur
 • 9e uur
 • 08.20 – 09.10 uur
 • 09.10 – 10.00 uur
 • 10.00 – 10.50 uur
 • 10.50 – 11.10 uur
 • 11.10 – 12.00 uur
 • 12.00 – 12.50 uur
 • 12.50 – 13.20 uur
 • 13.20 – 14.10 uur
 • 14.10 – 15.00 uur
 • 15.00 – 15.50 uur
 • 15.50 – 16.40 uur

Minirooster

 • 1e uur
 • 2e uur
 • 3e uur
 • Pauze
 • 4e uur
 • 5e uur
 • 6e uur
 • 7e uur
 • 08.20 – 09.00 uur
 • 09.00 – 09.40 uur
 • 09.40 – 10.20 uur
 • 10.20 – 10.40 uur
 • 10.40 – 11.20 uur
 • 11.20 – 12.00 uur
 • 12.00 – 12.40 uur
 • 12.40 – 13.20 uur

Opmerkingen bij het rooster

Aan het begin van het schooljaar krijgen alle leerlingen hun lesrooster. Helaas kunnen we veranderingen hieraan niet altijd voorkomen. Gedurende het schooljaar vinden allerlei roosterwijzigingen plaats, bijvoorbeeld door activiteiten en schoolexamens. Ook de afwezigheid van een docent kan aanleiding zijn om het rooster tijdelijk aan te passen. Het dagrooster in Zermelo houdt de leerlingen op de hoogte. Ook kunnen ouders en leerlingen het rooster en roosterwijzigingen online inzien. Het is belangrijk dat leerlingen tijdens het schooljaar alle dagdelen beschikbaar zijn en blijven.