Met mavo, havo en vwo voor iedere leerling een breed onderwijsaanbod

drs. A.C.P.M. (Ard) van Aken, directeur d’Oultremontcollege

Als jij nieuwsgierig bent, graag zelf keuzes maakt en van uitdagingen houdt, ben je van harte welkom bij ons op school!

Wij willen graag samen met jou het beste in je naar boven halen. Daarom bieden wij je alle ruimte om je talenten te ontdekken én te ontwikkelen. Wij dagen je niet alleen uit in de lessen, maar ook daarbuiten tijdens onze creatieve en sportieve activiteiten, projecten, excursies, kampen en buitenlandse reizen.

Daarnaast vinden we het natuurlijk belangrijk dat je je veilig voelt op onze school.

We hebben een modern schoolgebouw dat helemaal is ingesteld op werken met computers en de meest uiteenlopende praktijklessen. Het Open Leercentrum, de Technasium-werkplaats en het nieuwe Art, design & media-lokaal vormen hierop een schitterende aanvulling.

Wij vinden het belangrijk dat je bij het verlaten van de school, zicht hebt op eigen kennen en kunnen en daarmee een waardevolle bijdrage levert als zelfstandig en verantwoordelijk wereldburger, in het vervolgonderwijs en de maatschappij van de toekomst.

In deze schoolgids geven wij naast algemene gegevens ook informatie over de inhoud en vormgeving van ons onderwijs, de leerlingbegeleiding en de buitenlesactiviteiten. Daarnaast verantwoorden wij in deze gids de resultaten van ons werk. Deze verantwoording is niet eenzijdig; ouders/verzorgers en school sluiten – in het belang van de leerling – een samenwerkingscontract. Dit contract vraagt om gezamenlijke betrokkenheid, openheid, respect en verantwoordelijkheid.

Over vrijwel alle onderwerpen treft u meer informatie aan op onze website.

Mede namens al onze medewerkers wens ik jullie, beste leerlingen, en u ouders/verzorgers een leerzaam en plezierig schooljaar toe. Wij zullen er met veel genoegen ons steentje aan bijdragen.

Drs. A.C.P.M. (Ard) van Aken
Directeur

NB: Omwille van de leesbaarheid is steeds ‘hij/zijn’ gebruikt in de tekst. Waar ‘hij/zijn’ staat kan uiteraard ook ‘zij/haar’ worden gelezen (indien van toepassing).