Onze scholengroep maakt deel uit van OMO (Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs). De vereniging heeft haar ambities beschreven in Koers 2023. Haar kenwaarden zijn: goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen. Voor de scholengroep is dit document het kompas. Onze scholen hebben hiernaast hun eigen identiteit en hun eigen gezicht, maar samen hebben we één doel: goed en inspirerend onderwijs en zorgzame begeleiding. Iedere leerling verdient goed onderwijs.

Het is ons doel om al onze leerlingen op te leiden tot zelfstandige en verantwoordelijke wereldburgers, die op hun manier een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving van vandaag en van de toekomst. Onderwijs dat uitdaagt het beste uit ieder kind te halen en onderwijs dat zowel bij de tijd is als voorbereidt op de toekomst. Onze inspanningen zijn er daarbij op gericht onze scholen aantrekkelijk en uitdagend te houden voor onze doelgroep: de leerlingen van 12-18 jaar uit onze regio en deze groep daarmee een succesvolle en ook plezierige schoolcarrière te bieden.

Vanuit onze visie, missie en identiteit maakt OMO Scholengroep De Langstraat er met zijn scholen gemotiveerd werk van om dat onderwijs te bieden aan de leerlingen die ons zijn toevertrouwd. Het is ons doel om al onze leerlingen op te leiden tot zelfstandige en verantwoordelijke wereldburgers, die op hun manier een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving van vandaag én van de toekomst.

Daarvoor onderscheiden we in ons schoolbeleid vijf kernelementen:

 • Goed, aantrekkelijk, uitdagend en toekomstgericht onderwijs;
 • Ondersteuning in dienst van de onderwijsdoelen;
 • Respectvol samenleven en samenwerken;
 • Méér dan goed onderwijs: ontwikkeling van hoofd, hart en hand;
 • Werken en leren vanuit een open katholieke identiteit.


Visie op leren en doelen
In onze onderwijsvisie staat het onderwijsproces van de leerlingen en hun vermogen om te leren leren centraal. Samen met onze leerlingen streven wij ernaar dat zij van school gaan met een diploma passend bij hun niveau. Daar hoort voor ons ook bij dat zij leren zelf verantwoordelijk te worden voor en sturing te geven aan het eigen leerproces en dat zij leren verantwoorde keuzes te maken.

De scholengroep stelt zich daarbij de volgende doelen:

 • Verzorgen van kwalitatief hoogstaand onderwijs (mede met behulp van informatie- en communicatietechnologie (ict));
 • Optimaliseren van de kansen op een geslaagde schoolcarrière;
 • Ontplooien van de talenten van de leerlingen;
 • Bevorderen van het welzijn van de leerlingen;
 • Minimaliseren van de kans op tussentijdse uitval;
 • Kansen bieden voor opstromen naar een hoger niveau.