Welkom bij onze Scholengroep!

mr. J. (Jan) van Pelt, rector OMO SG De Langstraat

OMO Scholengroep De Langstraat bundelt vier scholen met een open katholieke identiteit in Waalwijk, Drunen en Kaatsheuvel tot een krachtig samenwerkingsverband.

Dit zijn onze scholen:
•    d’Oultremontcollege (Drunen – Gemeente Heusden);
•    Dr. Mollercollege (Waalwijk);
•    Walewyc-mavo (Waalwijk);
•    Van Haestrechtcollege (Kaatsheuvel – Gemeente Loon op Zand).

Ons motto is: ‘Goed onderwijs maak je samen’. De scholen kunnen hierbij profiteren van elkaars kwaliteiten. Onze samenwerking biedt veel meerwaarde aan leerlingen, ouders en medewerkers en zorgt voor een sterke en inspirerende leeromgeving.

Onze scholen worden hiernaast vooral herkend, doordat zij een eigen gezicht hebben. Niet alleen in het gebouw, maar ook in het onderwijsaanbod en in het team van medewerkers kun je die eigen cultuur en sfeer herkennen. Onze leerlingen voelen zich dan ook nauw verbonden met hun eigen locatie. Dat vinden wij belangrijk, omdat de school voor iedereen een plaats is waar je je echt thuis moet voelen.

‘Samen‘ betekent voor ons ook dat we het belangrijk vinden om als school samen met de ouders te werken aan een zo goed mogelijke ontwikkeling van de leerlingen. Daarbij is het van belang om elkaar open en adequaat te informeren. Met deze schoolgids 2020-2021 hopen we daar een belangrijke bijdrage aan te leveren.

Hiernaast geven wij gedurende het jaar informatie over actuele zaken via de digitale leerling- en ouderportalen, via de website, de mail en op andere wijze. Zo proberen we iedereen goed op de hoogte te houden.

Namens de schoolgemeenschap wens ik u en uw zoon of dochter een succesvolle leertijd en een plezierig schooljaar.

mr. J. (Jan) van Pelt,
rector OMO Scholengroep De Langstraat (tot 1-10-2020*)

*) Jan van Pelt gaat op 1-10-2020 met pensioen en wordt dan opgevolgd door Ir. E.A. (Edwin) Verlangen.