Mavo – vmbo-t

De officiële naam voor de mavo is vmbo-theoretische leerweg. Voor de herkenbaarheid hanteert de school de naam ‘mavo’.

De meeste mavo-leerlingen stromen na het examen door naar het middelbaar beroepsonderwijs. Doorstromen naar het havo is echter ook een goede mogelijkheid. Om dit te bevorderen kan elke mavo-leerling ook examen doen in 7 vakken.

Leerjaar 3: mavo
Een aantal toetsen en praktische opdrachten uit het derde jaar telt mee voor het schoolexamen. Aan het einde van het derde jaar kiest elke leerling zijn profiel en examenpakket.

Leerjaar 4: mavo
In het vierde jaar volgt de leerling verplichte en gekozen vakken (profiel + een vrij deel).

Beroepsoriëntatie en keuzebegeleiding
De pakket- en profielkeuze zijn beide bepalend voor de vervolgopleiding en de beroepsmogelijkheden van een leerling. Daarom begeleidt de school leerlingen en hun ouders intensief en op maat bij de beroepsoriëntatie en het maken van keuzes.

Examen mavo
Op de mavo speelt het eindexamen een belangrijke rol. Het examen bestaat uit twee delen:
a. het schoolexamen: dit deel wordt door de school zelf georganiseerd en afgenomen.
b. het centraal examen: de landelijke examens worden afgenomen aan het einde van mavo 4.

Leerlingen en ouders krijgen aan het begin van het vierde leerjaar informatie over de gang van zaken rond het examen.

De overstap van 4 mavo naar 4 havo
De mavo/tl 4 leerling die examen doet in 6 vakken is toelaatbaar bij een gemiddeld SE-cijfer van 6,8 of hoger. Leerlingen die 7 vakken hebben zijn automatisch toelaatbaar tot havo 4.