Havo en vwo (vanaf leerjaar 3)

Leerjaar 3: havo en atheneum
Havo- of vwo-leerlingen die graag het Technasium-certificaat willen behalen, volgen verplicht het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Bij de vwo-leerlingen die definitief kiezen voor het gymnasium, staat Latijn en Grieks op het lesrooster.

Ook in 3 havo en 3 atheneum hebben leerlingen geroosterde lessen en keuzewerktijd (kwt). Tijdens kwt volgen leerlingen verlengende instructie, werken zij aan projecten en is er ruimte gereserveerd voor coachgesprekken.

In 3 havo en 3 vwo kiezen de leerlingen één profiel uit voor de bovenbouw
•   Cultuur en Maatschappij
•   Economie en Maatschappij
•   Natuur en Gezondheid
•   Natuur en Techniek

Keuzebegeleiding
De profielkeuze is bepalend voor de vervolgopleiding en de beroepsmogelijkheden van een leerling. Daarom wordt in de derde klas veel aandacht besteed aan deze keuze, in de vorm van informatieverstrekking aan ouders en leerlingen, speciale lessen, maar ook door gesprekken en excursies. Met deze intensieve begeleiding op maat hoopt de school elke leerling zo goed mogelijk te laten kiezen.

Leerjaar 4 en 5: havo
In het vierde en vijfde jaar volgt de leerling verplichte en gekozen vakken (profiel + een vrij deel). Onder bepaalde voorwaarden is een extra vak mogelijk. De school beschouwt jaar 4 en 5 havo als één doorlopende onderwijsperiode waarbij de leerling werkt aan het programma van toetsing en afsluiting (PTA) en, uitgezonderd bijzondere omstandigheden, automatisch wordt bevorderd van 4 naar 5 havo.

Examen havo
Het examen havo bestaat uit twee delen:
a. het schoolexamen: dit deel wordt door de school zelf samengesteld en afgenomen in klas 4 en 5. In 5 havo maakt de leerling een profielwerkstuk
b. het centraal examen: de landelijke examens worden afgenomen aan het einde van havo 5.

De overstap van 5 havo naar 5 atheneum
Voor de leerlingen die het diploma havo behaald hebben, bestaat de mogelijkheid de opleiding voort te zetten op het atheneum. Er zijn geen voorwaarden waaraan een havoleerling moet voldoen als hij zijn havodiploma heeft behaald en wil doorstromen naar het vwo. Wel wordt er op onze school gewerkt met adviezen vanuit vakdocenten en een adviesgesprek dat de leerling voert met de schoolleiding en bovenbouw van het vwo. Dit om een warme overdracht te waarborgen. Voor de doorstroom van havo naar vwo gelden dus géén doorstroomvoorwaarden.
Voor meer informatie kunt u bij de decaan terecht.

Leerjaar 4, 5 en 6: atheneum en gymnasium
In het vierde, vijfde en zesde jaar volgt de leerling verplichte en gekozen vakken (profiel + een vrij deel). Onder bepaalde voorwaarden is een extra vak mogelijk. Gymnasiasten kiezen voor Grieks en/of Latijn. De normen die de school hanteert voor bevordering van vwo 4 naar 5 en van vwo 5 naar 6, zijn te vinden op de schoolsite. De school beschouwt jaar 5 en 6 vwo als één doorlopende onderwijsperiode waarbij de leerling werkt aan het programma van toetsing en afsluiting (PTA) en, uitgezonderd bijzondere omstandigheden, automatisch wordt bevorderd van 5 naar 6 vwo.

Examen vwo: atheneum en gymnasium
Het examen bestaat uit twee delen:
a. het schoolexamen: dit deel wordt door de school zelf samengesteld en afgenomen in klas 4, 5 en 6. In het zesde jaar maakt de leerling een profielwerkstuk.
b. het centraal examen: de landelijke examens worden afgenomen aan het einde van vwo 6.