Cambridge Engels

Binnen de leerlijn Cambridge Engels kunnen de leerlingen de internationaal erkende Cambridge Certificates behalen. Door het aanbieden van deze leerlijn bieden wij talentvolle leerlingen de kans het Engels op een hoger niveau te beheersen. Leerlingen van vwo, havo en mavo gaan deze uitdaging op vrijwillige basis aan. In de lessen Cambridge Engels worden diverse taalvaardigheden van het vak uitgebreider geoefend en verdiept. Zo is er onder meer extra aandacht voor spreekvaardigheid. In de lessen is ook veel aandacht voor examentraining om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het behalen van de Cambridge Certificates in klas 3 en 5. Alle vwo-leerlingen volgen in klas 1 t/m 3 verplicht het Cambridge-programma. Alle overige leerlingen kunnen Cambridge Engels volgen als talentvak.

d’Oultre DELF

DELF staat voor Diplôme d’Études en Langue Française. Het is versterkt talenonderwijs voor het vak Frans, vergelijkbaar met Cambridge Engels. Met behulp van een extra uur Frans per week kunnen leerlingen zich voorbereiden op een DELF-examen. Leerlingen die slagen voor het examen ontvangen dan een diploma erkend door het Franse ministerie van Onderwijs.