De bevorderingsnormen staan op het leerling-/ouderportaal.