Aannamebeleid

Met ingang van schooljaar 2014-2015 moeten scholen voor het voortgezet onderwijs zich baseren op het schooladvies van de basisschool dat elke leerling voor 1 maart krijgt. Zij mogen toelating niet meer laten afhangen van de uitkomst van de eindtoets. Leerlingen wordt op basis van dit schooladvies toegang verleend tot het voortgezet onderwijs.

N.B. Leerlingen moeten passen binnen het ondersteuningsprofiel van onze school. Voor verdere informatie zie het schoolondersteuningsplan van onze school.

Normen instroom havo 4 vanuit mavo 4

De mavo/tl 4 leerling die examen doet in 6 vakken is toelaatbaar bij een gemiddeld SE-cijfer van 6,8 of hoger.
Leerlingen die 7 vakken hebben, zijn automatisch toelaatbaar tot havo 4.