Doelen van het onderwijs

De school wil met zijn onderwijs en begeleiding leerlingen optimaal voorbereiden op het vervolgonderwijs en hun latere plaats in de samenleving. Naast algemene kennisoverdracht besteedt de school aandacht aan de talenten van iedere leerling en geeft ruimte om deze talenten in te zetten. Kwalitatief goede lessen van onze vakdocenten vormen hierbij de basis.

De school streeft ernaar leerlingen zicht te geven op eigen kennen en kunnen, zowel individueel als in groepsverband. Leerlingen worden actief gestimuleerd hun leervaardigheden te verbeteren.