In de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het Samenwerkingsverband VO De Langstraat zitten namens OMO Scholengroep De Langstraat twee leden. De afgevaardigde namens het personeel is dhr. Mathieu Musters van het d’Oultremontcollege. De afvaardiging namens de ouders is momenteel vacant.

Meer informatie over de OPR vindt u op de site van SWV De Langstraat.

www.swvdelangstraat.nl