Als school zijn er veel partijen waar wij mee samenwerken. Veel verschillende vormen van samenwerken en allemaal met als doel: leerlingen én medewerkers voorbereiden op de toekomst! Alles om ons heen is in ontwikkeling en verandert; daar haken wij als school actief op in en passen ons onderwijs aan daar waar nodig. We zoeken daarvoor de samenwerking met partijen om ons heen.

We lichten een aantal voorbeelden voor je uit:

Samenwerkingsverband de Langstraat

Technasium: opdracht uitwerken van een bedrijf

Voor het vak Onderzoek en Ontwerp (O&O) werken leerlingen van havo en vwo aan een opdracht van een echt bedrijf. Ze gaan op werkbezoek en bij de eindpresentatie zijn vertegenwoordigers van het bedrijf aanwezig.

Heeft u een mooie opdracht en wilt u, vanuit uw bedrijf, opdrachtgever zijn voor onze leerlingen? Neem contact met ons op (info@doultremontcollege.nl) en we informeren u graag over de mogelijkheden.

We vinden het belangrijk om direct in contact te zijn met de wereld om ons heen. Het d’Oultremont College werkt daarom intensief samen met:

  • Stichting openbare bibliotheek Heusden
  • Stichting de Schroef
  • Vitaalpark Heusden
  • Het Pieck
  • Schakelring woonzorgcentrum Zandley
  • Gemeente Heusden
  • Stichting Evenementen Vlijmen
  • Dillenburgpark