Het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) voor examenklassen en voorexamenklassen is te vinden op ons leerling-/ouderportaal.