Vakantie rooster 2016-2017

 • Tweede Paasdag             17 april 2017                      
 • Meivakantie      24 april 2017 t/m 05 mei 2017
 • Hemelvaart        25 mei 2017  t/m 26 mei 2017
 • Tweede Pinksterdag  05 juni 2017                       
 • Zomervakantie 17 juli 2017 t/m 25 augustus 2017

Vakantie rooster 2017-2018

 • Start schooljaar 2017 – 2018 voor leerlingen dinsdag 29 augustus 2017
 • Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2017
 • Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
 • Voorjaarsvakantie 12 t/m 16 februari 2018
 • Tweede Paasdag 02 april 2018
 • Meivakantie 23 april t/m 4 mei 2018
 • Hemelvaart 10-11 mei 2018
 • Tweede Pinksterdag 21 mei 2018
 • Zomervakantie 9 juli t/m 17 augustus 2018

Let op: deze vakantiedata kunnen afwijken van de adviesdata van de Rijksoverheid.

Leerplicht en verlof
Voor leerlingen en hun ouders geldt volgens de Leerplichtwet dat er in principe geen toestemming kan worden gegeven voor vakantie of verlof buiten de officiële schoolvakanties, met uitzondering van bij ‘gewichtige omstandigheden’.
Voor het verkrijgen van verlof, dat wil zeggen afwezigheid met toestemming, dient om teleurstellingen te voorkomen ruim van tevoren contact op te worden genomen met de schoolleiding. De directie van de school is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtconsulent van de gemeente.
Zie: ouder(s)/verzorger(s): belangrijke formulieren: buitengewoon verlof