Vakantierooster

 

Vakantie rooster 2017-2018

 • Start schooljaar 2017 – 2018 voor leerlingen dinsdag 29 augustus 2017
 • Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2017
 • Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
 • Voorjaarsvakantie 12 t/m 16 februari 2018
 • Tweede Paasdag 02 april 2018
 • Meivakantie 23 april t/m 4 mei 2018
 • Hemelvaart 10-11 mei 2018
 • Tweede Pinksterdag 21 mei 2018
 • Zomervakantie 9 juli t/m 17 augustus 2018

Vakantie rooster 2018-2019

 • Start schooljaar 2018-2019 voor de leerlingen maandag 20 augustus 2018 
 • Herfstvakantie 15 t/m 19 oktober 2018
 • Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
 • Vrij dag personeel en leerlingen 1 maart 2019
 • Voorjaarsvakantie 4 t/m 8 maart 2019
 • Studiemiddag scholengroep 26 maart 2019
 • Tweede Paasdag 22 april 2019 
 • Meivakantie 23 april 2019 t/m 3 mei 2019*
 • Hemelvaart 30 en 31 mei 2019
 • Tweede Pinksterdag 10 juni 2019
 • Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus 2019*

Let op: deze vakantiedata kunnen afwijken van de adviesdata van de Rijksoverheid.

Leerplicht en verlof
Voor leerlingen en hun ouders geldt volgens de Leerplichtwet dat er in principe geen toestemming kan worden gegeven voor vakantie of verlof buiten de officiële schoolvakanties, met uitzondering van bij ‘gewichtige omstandigheden’.
Voor het verkrijgen van verlof, dat wil zeggen afwezigheid met toestemming, dient om teleurstellingen te voorkomen ruim van tevoren contact op te worden genomen met de schoolleiding. De directie van de school is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtconsulent van de gemeente.
Zie: ouder(s)/verzorger(s): belangrijke formulieren: buitengewoon verlof