De visie op onderwijs binnen OMO SG De Langstraat, en dus binnen het d’Oultremontcollege, de Walewyc-mavo, het Dr. Mollercollege en het Van Haestrechtcollege is gericht op alle leerlingen die zijn toegelaten en omschrijven we als volgt:

  • Goed onderwijs
  • Respectvol samenleven
  • Zorg in dienst van onderwijsdoelen
  • Meer dan goed onderwijs

Doelstellingen 2011-2015

  • Onderwijs: van goede intentie naar resultaatgericht werken
  • Docent: van competentieprofiel naar eigen maat voor meesterschap
  • Scholen en omgeving: van interne maat naar extern spiegelen
  • Bedrijfsvoering: van blijvend bezuinigen naar duurzaam investeren