De oudervereniging behartigt de belangen van ouders en leerlingen van het d’Oultremontcollege en streeft ernaar een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de school. Men hoopt hiermee te bereiken dat leerlingen zich op onze school thuis voelen en een goede opleiding krijgen. De oudervereniging is een vereniging met rechtspersoonlijkheid,dat wil zeggen met statuten die door een notaris zijn opgemaakt. De oudervereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.  Alle ouders van leerlingen die staan ingeschreven op het d’Oultremontcollege zijn lid van de oudervereniging. Ouders die hier geen prijs op stellen kunnen dit schriftelijk kenbaar maken bij de school of bij de oudervereniging

In de MR
De school, MR en de instellings-MR bestaan als toetsorgaan op het school- en instellingsbeleid uit leden van de directie, leraren en ouders. Door deze verbinding uit alle geledingen kan de communicatie zo effectief mogelijk verlopen. Op dit moment heeft één lid van het bestuur van de Oudervereniging zitting in de klankbordgroep van de school en in de MR van Scholengroep De Langstraat, waarvan het d’Oultremontcollege deel uitmaakt.

Contact
Heeft u een vraag aan de MR-vertegenwoordiger of de oudervereniging, dan kunt u die mailen naar het secretariaat van de oudervereniging oudervereniging@doultremontcollege.nl