De oudervereniging behartigt de belangen van ouders en leerlingen van het d’Oultremontcollege en streeft ernaar een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de school. De oudervereniging is een vereniging met rechtspersoonlijkheid, dat wil zeggen met statuten die door een notaris zijn opgemaakt en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.  Alle ouders van leerlingen die staan ingeschreven op het d’Oultremontcollege zijn lid van de oudervereniging. Ouders die hier geen prijs op stellen kunnen dit schriftelijk kenbaar maken bij de school of bij de oudervereniging.

Het bestuur van de oudervereniging (OV) heeft als belangrijkste taak het onderhouden en verbeteren van een nauwe band tussen ouders en school. De belangen van de leerlingen staan daarbij centraal.

Als vertegenwoordiger van de ouders voert de OV nauw overleg met de schoolleiding en docenten. Een aantal keren per jaar komt het bestuur van de Oudervereniging bij elkaar, samen met de schoolleiding van de school. De OV fungeert als klankbord voor de docenten en ouders. Daarnaast helpt de OV bij het organiseren van allerlei schoolactiviteiten, zowel voor als achter de schermen.

Bij deze een greep uit de activiteiten van de Oudervereniging:

  • Project zwerfafval: er is contact gelegd met de gemeente om de overlast voor de buurt te beperken nu de Aldi de nieuwe buurman van de school is geworden. In overleg met de gemeente komen er afvalbakken in de kleuren die voor de kinderen herkenbaar zijn en op de straat zullen er verwijzingen komen naar de afvalbakken. Dit wordt in samenwerking met de leerlingenraad uitgedacht.
  • Hoogbegaafdheid: vanuit de oudervereniging is aandacht besteed aan de hoog intelligente kinderen die op school aanwezig zijn. Er zijn contacten gelegd, er is meer zichtbaarheid voor de mentor van hoog intelligente kinderen en er zijn contact avonden met de mentor en de ouders met de kinderen. Het staat nog in de kinderschoenen maar de eerste belangrijke stappen zijn gezet.
  • Project gezond leven, bewegen en omgaan met geld: na de komst van de Aldi ziet school een duidelijke verschuiving van eetgewoontes. En natuurlijk ook van een uitgavepatroon van de kinderen. Om hier meer aandacht aan te besteden zijn er een aantal docenten en 1 lid van de oudervereniging bij elkaar gaan zitten en is dit project tot stand gekomen.
  • Aankleding van de binnentuin voor de kinderen: vanuit de oudervereniging zijn er bankjes aangeschaft en geverfd voor de kinderen om ook buiten te kunnen zitten.
  • Cadeautjes bij de diploma uitreiking: elk jaar krijgen alle geslaagden ook een presentje vanuit de oudervereniging;
  • Met carnaval en kerst helpt de oudervereniging de school versieren, in samenwerking met de conciërge van de school.

Mocht u, als ouder, iets onder de aandacht willen brengen over zaken die voor de leerlingen en hun ouders van belang zijn, of vindt u het leuk om te helpen met bepaalde activiteiten, dan kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden of een mail sturen naar: oudervereniging@doultremontcollege.nl

Leden oudervereniging:

Larissa Toebes, voorzitter
Diane van de Wiel, secretaris
Wendy van Hulten
Tessa van Humbeeck
Jill Corten
Arna van Rooij
Affra Barten
Cindy van Trier