Jaarlijks vragen wij alle ouder(s)/verzorger(s) een vrijwillige ouderbijdrage. Naast de activiteiten die we onze leerlingen kosteloos bieden, organiseren we namelijk geregeld extra activiteiten waarvoor we geen vergoeding ontvangen.
Ook dit jaar doen wij weer een beroep op u. Algemene informatie vindt u hier.

Onderstaand vindt u een overzicht van de activiteiten per leerjaar/afdeling:
Overzicht ouderbijdrage d’Oultremontcollege 2017-2018.

Een toelichting op het overzicht ouderbijdrage 2017-2018 vindt u hier.