Vanaf schooljaar 2016-2017 mogen vwo-leerlingen voor Nederlands, Engels, wiskunde en de rekentoets één eindcijfer 5 halen. De rest moet minimaal een 6 zijn. Wanneer in schooljaar 2015- 2016 het vangnet inwerking treedt, verschuift de opname van de rekentoets in deze kernvakkenregel naar schooljaar 2017-2018. Op basis van de resultaten in vmbo/mavo en havo wordt het moment bepaald waarop het resultaat