Sinds 2004 heeft de school een partnership met de Paresis Secondary School in Otjiwarongo Namibië.

Dit partnership staat in het teken van culturele uitwisseling, van elkaar leren en – van onze kant uit – financiële ondersteuning van projecten.

De werkgroep Otjiwarongo coördineert de activiteiten op school en verzorgt de contacten met de Paresis. In deze werkgroep zitten docenten en leerlingen.

Onderstaande brief ontvingen wij van de heer Naas Jacobs directeur van de Paresis Secondary School: