Inloggen Kwaliteitscholen

Hier kun je de vragenlijsten in gaan vullen.

Instructies en wachtwoord ontvang je van je mentor. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Het is de bedoeling dat je de hele vragenlijst afmaakt. Na het invullen de vragenlijst versturen.

www.bsot.nl