Betreft: invoeren devices in de klas schooljaar 2021-2022

Klik hier voor de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste (toekomstige) leerlingen,

Tijdens de lockdown vorig schooljaar hebben onze collega’s in korte tijd het onderwijs op afstand weten op te pakken. Ook nu zijn zowel leerlingen als docenten weer aangewezen op onderwijs op afstand (examenleerlingen uitgezonderd). Natuurlijk was het even wennen en gaat niet alles vanzelf goed, maar wat is er veel gebeurd en wat is er al veel tot stand gebracht! We blijven daarbij kritisch en continue bezig met het verhogen van de kwaliteit. We kunnen heel trots zijn op wat onze leerlingen en collega’s in korte tijd georganiseerd en geleerd hebben.

Vanaf schooljaar 2021-2022 gaan we in leerjaar 1 werken met devices in de klas. Mede door de huidige omstandigheden voeren we dit ook versneld in voor leerjaar 2, leerjaar 3, 4 havo, 4 vwo en 5 vwo.  Al onze leerlingen, behalve de eindexamenklassen, gaan dus werken met een device in de klas. Voor deze laatste groep vinden we de kosten voor aanschaf of huur te hoog voor één schooljaar.

Waarom werken we met devices?

De veranderende samenleving, voorbereid zijn op het vervolgonderwijs en ook de toenemende digitalisering maken dat ICT een steeds belangrijkere rol gaat spelen in de leef- en leerstijl van leerlingen. We zetten de devices in ter ondersteuning van ons onderwijs. Het werken met de huidige schoolboeken wordt verrijkt door het aanbod van digitaal lesmateriaal. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van gevarieerd lesmateriaal en diversiteit in werkvormen, de leerlingen meer motiveert en het leerrendement verhoogt. Een andere reden om met devices te werken is de mogelijkheid om beter aan te kunnen sluiten bij de individuele leerbehoeften van een leerling.

Aandachtspunten

De leerlingen zullen zeker niet de hele dag achter een scherm zitten. De leerboeken blijven de komende jaren zeker in gebruik. Dat betekent ook dat klassikale instructies en andere werkvormen in de klas van kracht blijven. Het device wordt ingezet als middel om een divers aanbod te kunnen bieden en af te kunnen wisselen in de manier van werken.

Is het nodig om nu al een device aan te schaffen?

Nee, nu een laptop aanschaffen is niet nodig. Medio april ontvangt u van ons uitgebreidere informatie. Als school werken we samen met The Rent Company (https://rentcompany.nl). Via dit bedrijf kunt u een device huren of kopen. De definitieve tarieven communiceren we in april. Als richtprijs kunt u denken aan €550,- voor het aanschaffen van het device. Afhankelijk van het aantal maanden dat u afneemt voor onderhoud, service en reparatie loopt dit bedrag op tot €750,- bij een 5-jarig contract. Huren is ook mogelijk waarbij ook het onderhoud en reparatie is inbegrepen. U kunt dan denken aan een bedrag van rond de €15,- tot €18,- per maand. Exacte tarieven en verdere (bestel)informatie ontvangt u medio april van ons. Het is ook mogelijk om een eigen device aan te schaffen of te gebruiken. De systeemeisen kunt u hier lezen.

We vinden het belangrijk dat ons onderwijs voor iedere leerling toegankelijk blijft en realiseren ons dat een device een kostenpost is. Om de toegankelijkheid voor iedereen te waarborgen, zijn er mogelijkheden ter (financiële) ondersteuning. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u een e-mail sturen aan Martijn Blom (m.blom@doultremontcollege.nl).

Mocht je een device aan willen schaffen, dan kan dat via The Rent Company. Bekijk hieronder de filmpjes voor meer informatie.

Met vriendelijke groet,

P. Jankowski (directeur)

DOF (D’Oultremont OndersteuningsFonds)

Wij constateren regelmatig dat leerlingen niet deel kunnen nemen aan bepaalde onderwijs gerelateerde activiteiten. Gezinnen beschikken simpelweg over te weinig geld. Deelname aan deze activiteiten stimuleert leerlingen echter wel zich ten volle te ontplooien. Zo vergroten zij hun kans op succes in hun vervolgstudie en in de maatschappij. Daarbij mag in onze ogen de financiële thuissituatie geen belemmering zijn. De bankrekening van een gezin mag geen enkel kind buitensluiten. Leerlingen voor wie dat dreigt, kunnen een beroep doen op DOF. Deze pot neemt dan mogelijk een deel van de kosten voor zijn rekening.

DOF is een fonds opgericht voor leerlingen die op het d’Oultremontcollege zitten. Het is bedoeld voor (ouder(s)/verzorger(s) van) leerlingen die het financieel niet breed hebben. De inkomenstoets wordt gedaan door Stichting Leergeld voor de leerlingen uit gemeente Heusden / Tilburg. Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen woonachtig in gemeente Waalwijk dienen in bezit te zijn van een paswijzer, in gemeente Loon op Zand geldt hiervoor de ‘Samen Loont’ pas.

Hoe werkt deze ondersteuning?

Als u een beroep wilt doen op het fonds, kunt u mailen naar m.blom@doultremontcollege.nl.