Devices in de klas

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste (toekomstige) leerlingen,

Sinds schooljaar 2021-2022 werken we met een device in de klas. Mede door de lockdowns hebben we versneld voor alle leerjaren een device ingevoerd om de continuïteit van ons onderwijs te kunnen waarborgen.

Ook in schooljaar 2022-2023 gaan we in leerjaar 1 werken met devices in de klas.

Waarom werken we met devices?

De veranderende samenleving, voorbereid zijn op het vervolgonderwijs en ook de toenemende digitalisering maken dat ICT een steeds belangrijkere rol gaat spelen in de leef- en leerstijl van leerlingen. We zetten de devices in ter ondersteuning van ons onderwijs. Het werken met de huidige schoolboeken wordt verrijkt door het aanbod van digitaal lesmateriaal. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van gevarieerd lesmateriaal en diversiteit in werkvormen, de leerlingen meer motiveert en het leerrendement verhoogt. Een andere reden om met devices te werken is de mogelijkheid om beter aan te kunnen sluiten bij de individuele leerbehoeften van een leerling.

Aandachtspunten

De leerlingen zullen zeker niet de hele dag achter een scherm zitten. De leerboeken blijven de komende jaren zeker in gebruik. Dat betekent ook dat klassikale instructies en andere werkvormen in de klas van kracht blijven. Het device wordt ingezet als middel om een divers aanbod te kunnen bieden en af te kunnen wisselen in de manier van werken.

Is het nodig om nu al een device aan te schaffen?

Nee, nu een laptop aanschaffen is niet nodig. Medio mei/juni ontvangt u van ons uitgebreidere informatie. Als school werken we samen met The Rent Company (https://rentcompany.nl). Via dit bedrijf kunt u een device huren of kopen. De definitieve tarieven communiceren we in mei/juni. Als richtprijs kunt u denken aan €550,- voor het aanschaffen van het device. Afhankelijk van het aantal maanden dat u afneemt voor onderhoud, service en reparatie loopt dit bedrag op tot €750,- bij een 5-jarig contract. Huren is ook mogelijk waarbij ook het onderhoud en reparatie is inbegrepen. U kunt dan denken aan een bedrag van rond de €15,- tot €18,- per maand. Exacte tarieven en verdere (bestel)informatie ontvangt u nog van ons. Het is ook mogelijk om een eigen device aan te schaffen of te gebruiken. De systeemeisen kunt u hier lezen.

We vinden het belangrijk dat ons onderwijs voor iedere leerling toegankelijk blijft en realiseren ons dat een device een kostenpost is. Om de toegankelijkheid voor iedereen te waarborgen, zijn er mogelijkheden ter (financiële) ondersteuning. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u een e-mail sturen aan Martijn Blom (m.blom@doultremontcollege.nl).

Mocht je een device aan willen schaffen, dan kan dat via The Rent Company. Bekijk hieronder de filmpjes voor meer informatie.

Klik hier voor de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Met vriendelijke groet,

P. Jankowski (directeur)

DOF (D’Oultremont OndersteuningsFonds)

Wij constateren regelmatig dat leerlingen niet deel kunnen nemen aan bepaalde onderwijs gerelateerde activiteiten. Gezinnen beschikken simpelweg over te weinig geld. Deelname aan deze activiteiten stimuleert leerlingen echter wel zich ten volle te ontplooien. Zo vergroten zij hun kans op succes in hun vervolgstudie en in de maatschappij. Daarbij mag in onze ogen de financiële thuissituatie geen belemmering zijn. De bankrekening van een gezin mag geen enkel kind buitensluiten. Leerlingen voor wie dat dreigt, kunnen een beroep doen op DOF. Deze pot neemt dan mogelijk een deel van de kosten voor zijn rekening.

DOF is een fonds opgericht voor leerlingen die op het d’Oultremont College zitten. Het is bedoeld voor (ouder(s)/verzorger(s) van) leerlingen die het financieel niet breed hebben. De inkomenstoets wordt gedaan door Stichting Leergeld voor de leerlingen uit gemeente Heusden / Tilburg. Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen woonachtig in gemeente Waalwijk dienen in bezit te zijn van een paswijzer, in gemeente Loon op Zand geldt hiervoor de ‘Samen Loont’ pas.

Hoe werkt deze ondersteuning?

Als u een beroep wilt doen op het fonds, kunt u mailen naar m.blom@doultremontcollege.nl.