BESTELINFORMATIE DEVICES NIEUWE BRUGKLASSERS 

d’Oultremont College – Informatie-en bestelflyer 2022-2023

Brief – ouders nieuwe leerlingen – devices 2022 2023

Devices in de klas

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste (toekomstige) leerlingen,

Sinds schooljaar 2021-2022 werken we met een device in de klas. Mede door de lockdowns hebben we versneld voor alle leerjaren een device ingevoerd om de continuïteit van ons onderwijs te kunnen waarborgen.

Ook in schooljaar 2022-2023 gaan we vanaf leerjaar 1 werken met devices in de klas.

Waarom werken we met devices?

De veranderende samenleving, voorbereid zijn op het vervolgonderwijs en ook de toenemende digitalisering maken dat ICT een steeds belangrijkere rol gaat spelen in de leef- en leerstijl van leerlingen. We zetten de devices in ter ondersteuning van ons onderwijs. Het werken met de huidige schoolboeken wordt verrijkt door het aanbod van digitaal lesmateriaal. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van gevarieerd lesmateriaal en diversiteit in werkvormen, de leerlingen meer motiveert en het leerrendement verhoogt. Een andere reden om met devices te werken is de mogelijkheid om beter aan te kunnen sluiten bij de individuele leerbehoeften van een leerling.

Aandachtspunten

De leerlingen zullen zeker niet de hele dag achter een scherm zitten. De leerboeken blijven de komende jaren zeker in gebruik. Dat betekent ook dat klassikale instructies en andere werkvormen in de klas van kracht blijven. Het device wordt ingezet als middel om een divers aanbod te kunnen bieden en af te kunnen wisselen in de manier van werken.

Welke mogelijkheden zijn er?

  1. Een device huren of kopen via The Rent Company

Wij bieden u de mogelijkheid de laptop aan te schaffen of te huren via onze externe partner The Rent Company (https://rentcompany.nl). Indien u kiest voor een laptop van dit bedrijf wordt, profiteert u van een aantal voordelen:

  • verlengde garantie;
  • verzekering voor diefstal en schade;
  • gratis leenlaptop in geval van reparatie;
  • installatie van alle benodigde software;
  • stevige beschermhoes bij elke laptop;
  • op school is een servicepunt aanwezig, waar uw zoon of dochter altijd terecht kan met laptopvragen en -problemen.

De laptop die door The Rent Company wordt aangeboden, is door de school geselecteerd en voldoet aan onze systeemeisen.

Bestel uiterlijk 30 juli 2022 uw laptop, zo bent u verzekerd van de opgegeven prijzen en wordt de laptop in de eerste week van het nieuwe schooljaar geleverd.

Mocht u kiezen voor een laptop van The Rent Company, dan ontvangt uw zoon of dochter de laptop op maandagmiddag 5 september op school en wordt deze samen met de andere leerlingen in de klas geïnstalleerd.

Om u zo goed en zorgvuldig mogelijk te informeren kunt u uitlegvideo’s van The Rent Company bekijken op de website die The Rent Company voor onze school heeft ingericht. Via deze link komt u op deze website. U kunt de laptop daar ook bestellen (via de ‘direct bestellen’ button).

         2. Bring your own device (BYOD)

Wanneer u ervoor kiest zelf een laptop aan te schaffen, buiten The Rent Company om, of indien u al een laptop hebt, dient deze te voldoen aan onze systeemeisen (klik hier voor de systeemeisen).

Wanneer u kiest voor BYOD willen we u toch de mogelijkheid bieden om de laptop te laten installeren en softwarematig te beheren. Voor een vergoeding van 25 euro wordt de eigen laptop op exact dezelfde manier geïnstalleerd als de laptops die door The Rent Company geleverd worden. Daarnaast dragen we zorg voor het softwarematig beheren van de laptop. Denk hierbij aan het (automatisch) uitrollen van nieuwe programma’s en het opnieuw instellen van de laptop in geval van eventuele softwareproblemen.

Houdt u er rekening mee dat bij installatie de laptop eerst volledig gewist zal worden. Mochten er al eigen bestanden op de laptop staan, dan dient u zelf te zorgen voor een back-up. Onze ICT-afdeling installeert de laptop van uw zoon of dochter op afspraak op maandag 29 augustus. Een afspraak kan gemaakt worden via icthelpdesk@sgdelangstraat.nl.

Let op: Alleen laptops die aan de opgegeven systeemeisen voldoen, komen in aanmerking voor deze service. Wij kunnen echter geen garantie bieden dat installatie door onze ICT-afdeling mogelijk is.

 Gratis Microsoft Office 365

Uw zoon of dochter kan met zijn/haar schoolaccount gratis Microsoft Office 365 installeren. Deze hoeft u dus niet zelf aan te schaffen.

Korting op software en accessoires

Onze school heeft een overeenkomst met Slim.nl, via deze webshop kunt u aanvullende software en accessoires met korting aanschaffen.

Mochten er naar aanleiding van deze brief vragen zijn dan kunt u een e-mail sturen naar icthelpdesk@sgdelangstraat.nl.

DOF (D’Oultremont OndersteuningsFonds)

We vinden het belangrijk dat ons onderwijs voor iedere leerling toegankelijk blijft en realiseren ons dat een device een kostenpost is. Om de toegankelijkheid voor iedereen te waarborgen, zijn er mogelijkheden ter (financiële) ondersteuning. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u een e-mail sturen aan Martijn Blom (m.blom@doultremontcollege.nl).

Met vriendelijke groet,

P. Jankowski (directeur)

Klik hier voor de antwoorden op de meest gestelde vragen rondom devices.

DOF (D’Oultremont OndersteuningsFonds)

Wij constateren regelmatig dat leerlingen niet deel kunnen nemen aan bepaalde onderwijs gerelateerde activiteiten. Gezinnen beschikken simpelweg over te weinig geld. Deelname aan deze activiteiten stimuleert leerlingen echter wel zich ten volle te ontplooien. Zo vergroten zij hun kans op succes in hun vervolgstudie en in de maatschappij. Daarbij mag in onze ogen de financiële thuissituatie geen belemmering zijn. De bankrekening van een gezin mag geen enkel kind buitensluiten. Leerlingen voor wie dat dreigt, kunnen een beroep doen op DOF. Deze pot neemt dan mogelijk een deel van de kosten voor zijn rekening.

DOF is een fonds opgericht voor leerlingen die op het d’Oultremont College zitten. Het is bedoeld voor (ouder(s)/verzorger(s) van) leerlingen die het financieel niet breed hebben. De inkomenstoets wordt gedaan door Stichting Leergeld voor de leerlingen uit gemeente Heusden / Tilburg. Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen woonachtig in gemeente Waalwijk dienen in bezit te zijn van een paswijzer, in gemeente Loon op Zand geldt hiervoor de ‘Samen Loont’ pas.

Hoe werkt deze ondersteuning?

Als u een beroep wilt doen op het fonds, kunt u mailen naar m.blom@doultremontcollege.nl.