Onderbouw
Je maakt in de eerste klas van de havo of het vwo kennis met het vak Onderzoek en Ontwerpen tijdens twee bijzondere projecten. Bij zo’n project maak je aan het begin van iedere week een planning. Daarna ga je aan de slag en aan het eind van de week kijk je hoe het gegaan is. In een evaluatieformulier zet je wat er goed is gegaan en wat eventueel beter kon. De docent houdt je als een ‘coach’ in de gaten en geeft je tips en adviezen. Bevalt deze manier van leren je? Dan kun je er in de tweede en derde klas mee door: je zit dan officieel op het technasium. Naast het vak Onderzoek en Ontwerpen volg je de normale lessen van havo of vwo. Aan het eind van de derde klas beslis je of je eindexamen wilt doen in het vak Onderzoek en Ontwerpen.

Bovenbouw

Vanaf het vierde leerjaar ga je samen met medeleerlingen op zoek naar opdrachtgevers: dat doe je in de richting die jullie het meest aanspreekt. Daarbij werk je uiteindelijk toe naar een “meesterproef” in het examenjaar. Je gaat dan een jaar in opdracht van een bedrijf iets onderzoeken of ontwerpen. Je hebt twee externe begeleiders: iemand van het hbo en iemand uit het bedrijfsleven.