Iedere school heeft te maken met de wet Passend onderwijs.

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal onderwijs. Dat blijft.

Om het passend onderwijs zo goed mogelijk te realiseren zijn er in Nederland verschillende samenwerkingsverbanden opgericht. Het verband waarin wij zitten is SWV VO De Langstraat 30-09. Dit is een stichting opgericht door de besturen van de scholen in De Langstraat en het Land van Heusden en Altena en de besturen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) te Tilburg en                   ‘s-Hertogenbosch.

Meer lezen kunt u op de website van het samenwerkingsverband.  

Open link:

Voor vragen over plaatsing van leerlingen met een ondersteuningsvraag kunt u terecht bij Ard van Aken  a.vanaken@doultremontcollege.nl

Het schoolondersteuningsprofiel van onze school vindt u via bijgevoegd document.

Schoolondersteuningsprofiel OUL 2018-2022