vwo: atheneum, gymnasium en technasium:

In het eerste leerjaar oriënteert onze vwo-leerling zich breed. Wij bieden aan alle leerlingen van het vwo het vak Onderzoek & Ontwerpen en Latijn in modules wordt aan.

Na het eerste jaar kiezen de leerlingen hun vervolgloopbaan:

  • 2 gymnasium: vwo met de vakken Grieks en Latijn
  • 2 technasium: vwo met het vak Onderzoek & Ontwerpen
  • 2 atheneum

Voor de mavo, havo en vwo-leerling bestaat de mogelijkheid zich verder te bekwamen in het vak Engels. Cambridge Engels wordt aangeboden vanaf het derde trimester van klas 1. De leerlingen worden voorbereid op de Cambridge Certificates.  Op 24 januari 2017 organiseren we voor belangstellende ouders een informatieavond over Cambridge Engels.

Technasium: Waarom is deze studierichting zo anders dan de al bestaande onderwijsfaciliteiten?

Binnen het technasium werken we actief samen met het bedrijfsleven, onderzoekcentra en vervolgopleidingen. De scholen die het vak “Onderzoek & Ontwerpen” aanbieden vormen samen een regionaal netwerk. Hierdoor kunnen  de scholen van elkaar leren. Zo ontstaat er ook een breed draagvlak voor het vak, wat de kwaliteit van de opleiding zekerstelt. Binnen het technasium werken wij volgens een formule die is ontwikkeld in Groningen. Daar is het eerste technasium gestart in 2004.

Technator: