De havo leerling die in klas 1 is toegelaten, start in een havo/vwo-klas. Leerlingen die starten op de mavo in de mavo/havo-klas kunnen onder bepaalde voorwaarden tussentijds of aan het eind van klas 1 doorstromen naar 2 havo.

Alle leerlingen in de havo/vwo-klas krijgen in modules het vak Onderzoek & Ontwerpen aangeboden. Dit vak is de basis voor het technasium.

Aan het eind van klas 1 kan de leerling kiezen voor 2 havo óf voor 2 havo technasium. Het technasium heeft op onze school een vwo en een havo-afdeling.

Voor de mavo, havo en vwo-leerling bestaat de mogelijkheid zich verder te bekwamen in het vak Engels. Cambridge Engels wordt aangeboden vanaf het derde trimester van klas 1. De leerlingen worden voorbereid op de Cambridge Certificates. Op 24 januari 2017 organiseren we voor belangstellende ouders een informatieavond over Cambridge Engels.