In het Open Leercentrum kunnen de leerlingen al of niet onder begeleiding zelfstandig leren.

  • Het Open Leercentrum is voorzien van computers en wifi voor ‘own device’. Leerlingen leren volgens eigen tempo en/of stellen de leerstof zelf samen en verwerken deze zelfstandig. De docent fungeert eventueel als begeleider. De mediathecaris coördineert en houdt toezicht. De mediathecaris heeft tevens het certificaat mediacoach.
  • Het Open Leercentrum is elke dag geopend van het 1e t/m 8e uur.
  • Voor meer informatie over het Open leercentrum zie schoolsite:  “Leerlingen”