Onderzoek & Ontwerpen voor de mavo

Het nieuwe vak Onderzoek & Ontwerpen voor de mavo wordt sinds twee jaar op onze school aangeboden. We hebben in dit vak de verworvenheden van het vak Onderzoek & Ontwerpen voor havo en vwo technasium vertaald naar de mavo-leerling.

Daarmee proberen we de bètagerichte mavo-leerling beter voor te bereiden op een mogelijke toekomst in veelal technisch gerichte vakken. Gedurende deze lessen krijgen de competenties zoals samenwerken, plannen en organiseren, inventiviteit, doorzetten en kennisgerichtheid veel aandacht.

Alle leerlingen in klas 1 en 2 hebben dit vak op hun lesrooster staan. Het vak wordt ieder jaar verder ontwikkeld, zoals we dit ook bij het technasium hebben gedaan.

Het vak Onderzoek & Ontwerpen voor de mavo combineert de vakken wiskunde, biologie, natuurkunde en scheikunde en we proberen te bereiken dat de leerlingen zo geprikkeld worden om in het tweede gedeelte van de mavo ook meer voor deze vakken te kiezen.

In de maatschappij is meer en meer behoefte aan mensen die een bèta-achtergrond hebben.