Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen. Naast het aanleren van kennis, hechten wij veel waarde aan het ontwikkelen van vaardigheden. In onze competentievakken staat het aanleren van vaardigheden centraal: samenwerken, leervaardigheden, kritisch denken, probleem oplossen en creatief denken. In leerjaar 1 volgen al onze leerlingen de volgende vakken:

  • Onderzoek & Ontwerpen (Technasium/Bèta mavo);
  • Art, Design & Media;
  • Wereldburgerschap;
  • Lichamelijke Opvoeding.

Vanaf leerjaar 2 maken leerlingen een keuze tussen Onderzoek & Ontwerpen of Art, Design & Media.