Welkom op het d’Oultremont College

P.M. (Paul) Jankowski, directeur

Het d’Oultremont College in Drunen is een brede scholengemeenschap. We verzorgen opleidingen voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en Technasium. Het Technasium is er voor onze havo en vwo leerlingen.

Voor de mavo leerlingen bieden we het vak ‘onderzoek en ontwerpen’ in leerjaar 1 en 2. Vanaf klas 1 bieden we alle mavo, havo en vwo leerlingen de mogelijkheid om Cambridge Engels te gaan volgen.

Naast onze vaklokalen zijn we trots op ons Open Leercentrum, de Technasium-werkplaats en het Art, Design & Media-lokaal.

Op het moment van het samenstellen van deze schoolgids zijn de maatregelen betreft het COVID-19 virus van kracht. Het is mogelijk dat deze maatregelen ook in schooljaar 2021-2022 van toepassing zijn. Het d’Oultremont College hanteert de door het RIVM geadviseerde maatregelen betreffende het COVID-19 virus. De adviezen rondom hygiëne worden opgevolgd en alle aanpassingen vanuit de overheid doorgevoerd. Meer informatie over de maatregelen en adviezen kunt u vinden op de website www.rijksoverheid.nl.

Deze schoolgids bevat de belangrijkste actuele informatie over het schoolbeleid en over praktische zaken. Het is ook een formeel document dat duidelijkheid biedt. Daarnaast verantwoorden wij in deze gids de resultaten van ons werk. Deze verantwoording is niet eenzijdig want ouders/verzorgers en school moeten – in het belang van jou als leerling –samenwerken. Dit vraagt om gezamenlijke betrokkenheid, openheid, respect en verantwoordelijkheid: voor jou, door jou en met jou!

U vertrouwt uw zoon of dochter toe aan onze school. Ons is er alles aan gelegen om een veilige en prettige leeromgeving te creëren waarin we met elkaar zorg dragen voor de ontwikkeling van alle leerlingen.

P.M. (Paul) Jankowski MEd MME

Directeur

NB: Omwille van de leesbaarheid is steeds ‘hij/zijn’ gebruikt in de tekst. Waar ‘hij/zijn’ staat kan uiteraard ook ‘zij/haar’ worden gelezen (indien van toepassing).