Op het d’Oultremont College volg je vanaf leerjaar 1 het vak Onderzoek en Ontwerpen. Bij dat vak werk je aan projecten: een unieke mix van wetenschap en creativiteit, van denken en doen. Je oefent zo een heleboel vaardigheden. Van onderzoeken tot ontwerpen, van plannen tot iets presenteren. Heel technisch hoef je niet te zijn, het is vooral belangrijk dat je creatief bent en zelfstandig kunt werken. Je wordt uitgedaagd om je vast te bijten in een uitdagende opdracht en daarvoor, samen met je groepje, een oplossing te bedenken.

Bij Onderzoek en Ontwerpen hebben we geen lesboeken. Elk project is uniek!

Dit filmpje geeft meer uitleg over het Technasium.

Onderzoek en Ontwerpen voor de mavo
Het nieuwe vak Onderzoek & Ontwerpen voor de mavo wordt sinds drie jaar op onze school aangeboden. Alle leerlingen in leerjaar 1 en 2 hebben dit vak op hun lesrooster staan. We hebben in dit vak de verworvenheden van het vak Onderzoek & Ontwerpen voor havo en vwo (Technasium) vertaald naar de mavo-leerling.

Daarmee proberen we de bètagerichte mavo-leerling beter voor te bereiden op een mogelijke toekomst in veelal technisch gerichte vakken. Gedurende deze lessen krijgen de competenties zoals samenwerken, plannen en organiseren, inventiviteit, doorzetten en kennisgerichtheid veel aandacht.

Het vak Onderzoek & Ontwerpen voor de mavo combineert de vakken wiskunde, biologie, natuurkunde en scheikunde en we proberen te bereiken dat de leerlingen zo geprikkeld worden om in het tweede gedeelte van de mavo ook meer voor deze vakken te kiezen.
In de maatschappij is meer en meer behoefte aan mensen die een bèta-achtergrond hebben.

Onderbouw Technasium (havo en vwo)
Je maakt in de eerste klas van de havo of het vwo kennis met het vak Onderzoek en Ontwerpen tijdens twee bijzondere projecten. Bij zo’n project maak je aan het begin van iedere week een planning. Daarna ga je aan de slag en aan het eind van de week kijk je hoe het gegaan is. In een evaluatieformulier zet je wat er goed is gegaan en wat eventueel beter kon. De docent houdt je als een ‘coach’ in de gaten en geeft je tips en adviezen. Bevalt deze manier van leren je? Dan kun je er in de tweede en derde klas mee door: je zit dan officieel op het Technasium (havo en vwo). Aan het eind van de derde klas beslis je of je eindexamen wilt doen in het vak Onderzoek en Ontwerpen.

Bovenbouw Technasium (havo en vwo)

Vanaf het vierde leerjaar ga je samen met medeleerlingen op zoek naar opdrachtgevers: dat doe je in de richting die jullie het meest aanspreekt. Daarbij werk je uiteindelijk toe naar een “meesterproef” in het examenjaar. Je gaat dan een jaar in opdracht van een bedrijf iets onderzoeken of ontwerpen. Je hebt twee externe begeleiders: iemand van het hbo en iemand uit het bedrijfsleven.

Aan het eind van het technasium krijg je – naast je havo of vwo diploma – een certificaat. Maar misschien is er tegen de tijd dat jij examen doet al wel een officieel technasium diploma, daar wordt namelijk achter de schermen hard aan gewerkt.

Binnen het technasium zijn vaardigheden erg belangrijk. Bij de beoordeling staan die vaardigheden dan ook centraal. Dit gebeurt niet aan de hand van proefwerken, maar op basis van observaties en gesprekken. Iedere leerling krijgt daarbij veel persoonlijke aandacht.

Waarom Technasium (havo en vwo) kiezen?
Het Technasium biedt je een unieke kans om je voor te bereiden op een opleiding op hbo of universitair niveau. Je leert plannen, kritisch naar jezelf kijken en ingewikkelde problemen oplossen. Bovendien krijg je volop kansen om alvast wat rond te kijken in de beroepspraktijk. Daardoor kun je uitvinden welke richtingen je het meest aanspreken. Dat maakt een latere studiekeuze een stuk gemakkelijker. Bovendien is de kans dat je straks in een keer ‘goed kiest’ een stuk groter.

Kennisontwikkeling
Daarnaast heeft het Technasium ook een ‘hoger doel’. De onderwijsvorm sluit namelijk goed aan bij de ambities die Nederland heeft op het gebied van kennisontwikkeling. De Nederlandse overheid wil graag dat er vanuit het voortgezet onderwijs meer leerlingen doorstromen naar de hogere wetenschappelijke en technologische opleidingen. Op die manier moeten we bij de top van Europa gaan horen als het gaat om innovatie, onderzoek en ontwerpen.