Het d’Oultremont College kent drie onderwijsrichtingen: mavo, havo en vwo. In leerjaar 1 en 2 biedt de school ook twee ‘dakpanklassen’ (mavo/havo en havo/vwo). De mavo telt in totaal vier leerjaren. Het havo bestaat uit vijf leerjaren en het vwo heeft er zes.

Richtingen d'Oultremontcollege

Leerjaar 1: algemeen

De leerling die in klas 1 is toegelaten, start in een van de volgende (combinatie)brugklassen:

  • vwo
  • havo/vwo
  • mavo/havo
  • mavo

Een leerling is dagelijks van lesuur 1 t/m 7 op school. In de eerste weken volgt de leerling een vast lesrooster waarbij de nadruk ligt op leren leren, introductie in ICT en verkennen van talenten. Daarna volgt de leerling elke dag 5 geroosterde lessen en 2 keuzelessen (keuzewerktijd: kwt). De keuzewerktijd is gereserveerd voor verlengde instructie, mentoractiviteiten, talentvakken en zelfwerkzaamheid. De leerling kiest op basis van zijn talenten zelf aan welke activiteit hij tijdens kwt deelneemt. De mentor fungeert hierbij als coach en helpt de leerling bij het maken van keuzes. Elke vwo-leerling volgt verplicht het talentvak Latijn. In principe is de leerling na schooltijd klaar met het maken van huiswerk. Soms zal er nog wel geleerd moeten worden voor een toets.

Aan het einde van het eerste leerjaar wordt een leerling gericht bevorderd naar klas 2 van vwo, havo/vwo, mavo/havo of mavo en maakt de leerling een keuze uit Onderzoek & Ontwerpen, Art, design & media en/of Gymnasium. Eind jaar 2 kunnen leerlingen deze keuze echter nog aanpassen. Leerlingen die examen doen in het vak Onderzoek & Ontwerpen ontvangen bij hun diploma een speciaal Technasium-certificaat. De school adviseert eind maart/ begin april over de overgang naar jaar 2. De normen die de school hierbij hanteert zijn terug te vinden op de schoolsite.

Leerjaar 2: algemeen

Ook in jaar 2 is een leerling dagelijks van lesuur 1 t/m 7 op school. De dag is wederom verdeeld in 5 geroosterde lessen en 2 lesuren keuzewerktijd (kwt). Van de leerling wordt in toenemende mate zelfstandigheid verwacht. De mentor ondersteunt de leerling hierbij.

In principe gaat de school ervan uit dat de leerling vanaf jaar 3 onderwijs volgt op het niveau dat het beste bij hem past. Aan het einde van het tweede leerjaar wordt de leerling gericht bevorderd naar vwo (gymnasium/atheneum), havo of mavo. De school geeft eind maart/begin april een voorlopig advies over de overgang naar jaar 3 en aan het einde van het schooljaar een bindend advies. De normen die de school hierbij hanteert zijn terug te vinden op de schoolsite.