Oudervereniging

Aan het d’Oultremont College is een oudervereniging verbonden waar iedere ouder, bij toelating van het kind automatisch lid van is. De vereniging heeft als doelstelling het contact tussen ouders en de school te bevorderen. Daarom zijn suggesties van ouders, verzorgers of voogden altijd van harte welkom.

De oudervereniging komt regelmatig bijeen en bespreekt dan met de schoolleiding alle zaken die binnen haar bevoegdheid liggen. De oudervereniging is bereikbaar per e-mail: oudervereniging@doultremontcollege.nl.