Leerlingenparticipatie

De mening van onze leerlingen telt. Daarom is er op onze school een leerlingenraad die opkomt voor de belangen van leerlingen in overleg met de schoolleiding en andere betrokkenen. De leerlingenraad streeft het leefklimaat voor de leerlingen op school te verbeteren en de onderlinge contacten tussen leerlingen te bevorderen. Hiermee levert de raad een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de school. De schoolleiding betrekt de leerlingenraad voor advies bij het opstellen van het Leerlingstatuut en de Gedragscodes die de school hanteert.