De keuzebegeleiding
Leerlingen maken tijdens hun opleiding verschillende keuzes. Dit begint al in de onderbouw en later
kiezen ze bijvoorbeeld voor een profiel op mavo, havo of vwo. Ook de keuze voor een passend examenpakket
en latere vervolgstudie zijn erg belangrijk. Onze decanen hebben de taak om leerlingen en hun
ouders hierin te adviseren. In klas 3 geven zij bijvoorbeeld studie‐ en beroepskeuzelessen. Ook de
mentoren onderstrepen in de mentoruren het belang van keuzes en wijzen op alle mogelijkheden die er zijn. De school heeft twee decanen: een voor de mavo en een voor het havo/vwo.