Op het d’Oultremont College nemen levensbeschouwing en wereldburgerschap een belangrijke plaats in. Naast kennis verwerven en het aanleren van praktische vaardigheden, bereidt de school leerlingen voor op de toekomst. In persoonlijk, sociaal en levensbeschouwelijk opzicht. Op het d’Oultremont College gebeurt dit vanuit een katholieke levensovertuiging met de daarbij behorende christelijke waarden. Die overtuiging blijkt onder meer uit een aantal vieringen en activiteiten rondom de christelijke feestdagen zoals Kerstmis. Maar onze katholieke levensovertuiging blijkt vooral uit de dagelijkse omgang: respect voor elkaar en elkaars opvattingen, aangevuld met waarden als naastenliefde, vergevingsgezindheid en rechtvaardigheid.

Vanzelfsprekend is er binnen het d’Oultremont College aandacht voor andersdenkenden en andersgelovigen. Vanwege de verscheidenheid van onze leerlingen, maar ook ter voorbereiding op de veelzijdige samenleving. Juist door de dialoog met aanhangers van andere levensbeschouwingen wordt de eigen katholieke achtergrond verdiept en verrijkt. Per slot van rekening zijn levensvragen voor iedereen hetzelfde.

Mede door die communicatie kan de identiteit van onze school zich ontwikkelen. En dan niet alleen tijdens de lessen burgerschap en levensbeschouwing, maar bij alle vakken.