Dyslexieprotocol
De school hanteert een dyslexieprotocol, waarin vastgelegd is welke faciliteiten er voor dyslectische leerlingen zijn. Aan het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen met een orthopedagogisch rapport een “faciliteitenkaart”. Op deze kaart staat welke extra aandacht de leerling krijgt en bij welke vakken. Zo kan een leerling onder andere meer tijd voor het maken van 
proefwerken krijgen.

Tijdens proefwerkweken worden de toetsen af genomen in een dyslexielokaal. 
Verder geldt een speciale norm bij de beoordeling van spelfouten en kan een leerling een vergroot 
schrift krijgen aangeboden. Al deze en andere regels en afspraken zijn in het protocol opgenomen.