Ben je goed in Engels en wil je je goed voorbereiden op de ‘internationale wereld’? Wij bieden al onze leerlingen de mogelijkheid om Cambridge Engels te volgen. In deze lessen wordt veelal gewerkt aan ‘Real-life Skills’ (spreken, luisteren en schrijven), zodat je op alle fronten uit de voeten kunt met deze taal.

We leiden je op, zodat je in klas 3 en klas 5 een diploma kunt halen van de Universiteit van Cambridge. Deze diploma’s worden internationaal erkend en staan mooi op je CV!

Bij ons op het vwo (klas 1 t/m 3) bereiden we iedereen tijdens de Engelse les voor op het Cambridge Examen.

Leerlingen op mavo, mavo/havo of havo/vwo (klas 1) hebben de mogelijkheid om Cambridge Engels als talent vak te kiezen in het vrije keuzedeel voor leerlingen. Vanaf klas 2 krijg je, bij een positief advies van de docent, het vak Cambridge Engels extra ingeroosterd.