Leerlingbegeleiding

De mentor
Iedere klas of groep heeft een (klassen)mentor. Deze volgt de studievorderingen van zijn/haar leerlingen en overlegt daarover zo nodig met collega’s en ouders. Hij is de aangewezen persoon met wie leerlingen kunnen praten over problemen, of die nu met de studie te maken hebben of niet. Omdat de mentor nadrukkelijk aandacht heeft voor het welzijn van zijn leerlingen, zien zij hem vaak als steun en toeverlaat. Ook voor ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt. De mentor in jaar 1 t/m 3 helpt de leerlingen ook bij het maken van keuzes in het lesprogramma.

De vakdocent
De vakdocent is verantwoordelijk voor de overdracht van vakkennis en voor het leerproces van de leerling. Ook heeft hij aandacht voor het welzijn van leerlingen tijdens de les. Het is de taak van de vakdocent om de lessen in een veilige sfeer te laten verlopen.

De afdelingscoördinator
De afdelingscoördinator is integraal verantwoordelijk voor de leerlingbegeleiding en de zorg voor de leerlingen op zijn afdeling. Hij/zij werkt samen met de mentor en het mentorenteam. Hiernaast coördineert hij/zij de uitvoering van de dagelijkse gang van zaken van het onderwijs op de afdeling.