d’Oultremont maakt landelijk gezien de beste resultaatverbeteringstoets Nederlands havo!

Naar aanleiding van het ‘bijzondere’ examenjaar 2019-2020 had de werkgroep Onderzoek en Didactiek Nederlands van Levende Talen Nederlands een wedstrijd uitgeschreven om de beste Resultaatverbeteringstoets Nederlands 2020. Ruim veertig vakgroepen, waaronder onze sectie Nederlands, stuurden hun toetsen in, die werden beoordeeld door een jury van tien docenten Nederlands en toets- en curriculumdeskundigen. Afgelopen vrijdag, tijdens het online-congres Levende Talen, hebben Merel en Rinke de digitale prijsuitreiking bijgewoond. 

 

Met trots meldden we jullie dat Merel en Rinke de beste Resultaatverbeteringstoets Nederlands voor havo hebben gemaakt! Zij werden online gefeliciteerd door onze minister van onderwijs; Arie Slob! Merel en Rinke maakten een toets die bestond uit spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid. Voor het onderdeel spreekvaardigheid moet de leerling een filmpje opnemen, waarin de leerling een gedicht of een bladzijde uit een roman voordraagt en vervolgens dit werk analyseert, interpreteert en beoordeelt. De schrijfopdracht bestaat uit twee delen: het opstellen van een nieuwsbericht aan de hand van een foto en een betoog over goed literatuuronderwijs op scholen op basis van aangeleverde bronnen. Indirect komen daarmee ook lezen, argumentatie en taalverzorging aan bod. 

 

Hieronder de korte feedback die ze ontvingen: 

Hun toets viel vooral op door de onconventionele toetsvorm bij zowel de spreek- als de schrijfopdracht. Door het voordragen van literatuur kan de leerling zich echt onderscheiden en iets van zichzelf laten zien. Ook de opzet van de schrijfopdracht is heel origineel. Daarnaast biedt deze opdracht veel keuzevrijheid voor de leerling: zowel bij de foto-opdracht als bij de spreekopdracht kan de leerling het onderwerp (deels) zelf bepalen. Tot slot vindt de jury het een pluspunt dat leesvaardigheid niet getoetst wordt aan de hand van een tekst-met-vragen, maar door leerlingen informatie uit de teksten te laten verwerken in een betoog. 

 

Goed gedaan!