Corona-aanpak 20 t/m 24 december 2021

Corona-aanpak 20 t/m 24 december 2021

Naar aanleiding van de aangescherpte coronamaatregelen van 18 december ziet de laatste week voor de kerstvakantie er helaas anders uit.

Maandag 20 december

A.s. maandag worden er geen lessen verzorgd. Deze dag wordt gebruikt om het onderwijs op afstand voor te bereiden, leerlingen te informeren en hen de gelegenheid te geven om materiaal op school op te halen.

Klas 1: 12.00 uur fysieke mentorles op school (lokaal zie Zermelo). De mentor geeft instructies over het online onderwijs en er is ruimte voor het stellen van vragen. Neem je laptop mee naar school. Daarna kunnen de leerlingen, zover nodig, spullen uit hun kluisje halen.

Klas 2 t/m 6:  mogelijkheid tussen 9.00 en 12.00 uur om spullen uit het kluisje te halen.

 

Dinsdag 21 t/m donderdag 23 december

Niet-examenklassen: online onderwijs

Examenklassen: fysiek les op school (geplande (inhaal)toetsen gaan gewoon door).

30-minutenrooster met 10 minuten wisseltijd

(niet-examenleerlingen: ONLINE LESSEN)

40-minutenrooster

(examenleerlingen: GEWOON OP SCHOOL)

1. 08.20 – 08.50 1. 08.20 – 09.00
2. 09.00 – 09.30 2. 09.00 – 09.40
3. 09.40 – 10.10 3. 09.40 – 10.20
Pauze 10.10 – 10.30 Pauze 10.20 – 10.30 
4. 10.30 – 11.00 4. 10.30 – 11.10
5. 11.10 – 11.40 5. 11.10 – 11.50
6. 11.50 – 12.20 6. 11.50 – 12.30
Pauze 12.20 – 12.45 Pauze 12.30 – 12.45
7. 12.45 – 13.15 7. 12.45 – 13.25
8. 13.25 – 13.55 8. 13.25 – 14.05
9. 14.05 – 14.35 9. 14.05 – 14.45
Na de lessen ruimte voor maatwerk, zelfstandig werken en individueel contact (online). Na de lessen ruimte voor maatwerk, zelfstandig werken, profielwerkstuk en individueel contact (op school of online).

Vrijdag 24 december

Geen lessen. Start van de kerstvakantie

Vanaf 10 januari hopen we iedereen weer op school te mogen ontvangen. Dit besluit wordt op 3 januari door het kabinet genomen. In de vakantie wordt iedereen geïnformeerd over de werkwijze na de kerstvakantie. Houd dus je e-mail, de website of het portaal goed in de gaten!