Aanmelden / instromen

Leuk dat je voor onze school kiest!

Mocht je je in willen schijven op het d’Oultremontcollege voor schooljaar 2019-2020, dan mag je je aan komen melden op:

 • Maandag 11 maart 2019 tussen 18.30 en 20.30 uur (leerlingen met achternaam beginnend met A t/m J)
 • Dinsdag 12 maart 2019 tussen 18.30 en 20.30 uur (leerlingen met achternaam beginnend met K t/m Z)

Neem je bij de inschrijving de volgende formulieren mee?
• Het adviesformulier. Dit formulier krijgt je via de basisschool en hier staat op welk advies de groepsleerkracht jou heeft gegeven.

• Het aanmeldingsformulier van onze school. Dat krijg je ook via je basisschool.

• Een paspoort of identiteitskaart. We controleren ter plaatse je doopnaam/namen, BSN-nummer en geboorteplaats, zodat alle informatie correct in onze administratie komt te staan.

Wat gebeurt er na aanmelding?
Als alle leerlingen zich hebben aangemeld maken we afspraken met alle groepsleerkrachten van groep 8. We spreken dan de leerlingen door en bespreken ook het Onderwijskundig Rapport (het POVO-formulier). We wisselen informatie uit (de zogenaamde ‘warme overdracht’).

 • Voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven geldt dat onze school binnen 6 tot 10 weken laat weten of uw kind wordt toegelaten. Wordt uw kind niet toegelaten dan komt onze school met een voorstel voor een beter passende plek voor uw kind op een andere school. Dat gebeurt altijd in nauw overleg.

Wanneer worden de brugklasleerlingen ontvangen op onze school?
Op dinsdag 18 juni 2019 word jij, samen met al onze nieuwe leerlingen, om 14.00 uur op onze school ontvangen. Je maakt dan kennis met je mentor en je nieuwe klasgenoten. Er wordt op die middag ook al een pasfoto gemaakt.

Mocht je extra informatie willen of heb je nog vragen, neem dan gerust contact met ons op:

 • Klas
 • Klas 1 en 2
 • Klas 3
 • Klas 4 mavo
 • Klas 4 en 5 havo
 • Klas 4 t/m 6 vwo
 • Afdelingscoördinator
 • Mevr. Miriam Geboers
 • Dhr. Niels Boersma
 • Dhr. Niels Boersma
 • Dhr. Eric Gulikers
 • Mevr. Cindy van de Wiel
 • E-mailadres
 • m.geboers@doultremontcollege.nl
 • n.boersma@doultremontcollege.nl
 • n.boersma@doultremontcollege.nl
 • e.gulikers@doultremontcollege.nl
 • c.vandewiel@doultremontcollege.nl
@ Copyright - OMO Scholengroep De Langstraat