Aanmelden / instromen

Leuk dat je voor onze school kiest!

LET OP: In verband met de Covid-19 crisis is de datum voor aanmelding verplaatst naar 22 en 23 maart 2021. Ook gaat de inschrijving volledig digitaal plaatvinden.

Wil je je liever schriftelijk aanmelden? Vraag je leerkracht van groep 8 naar het aanmeldformulier of download het formulier hier.

Na de voorjaarsvakantie informeren we je via de website en via de basisscholen verder over het digitaal aanmelden.

Wat heb je in ieder geval nodig om je in te schrijven?
• Het adviesformulier.

• Een paspoort of identiteitskaart. We controleren je doopnaam/namen, BSN-nummer en geboorteplaats, zodat alle informatie correct in onze administratie komt te staan.

Binnenkort volgt meer informatie hoe deze formulieren aangeleverd kunnen worden.

Wat gebeurt er na aanmelding (aangepast tijdpad i.v.m. Covid-19)?
Als alle leerlingen zich hebben aangemeld maken we afspraken met alle groepsleerkrachten van groep 8. We spreken dan de leerlingen door en bespreken ook het Onderwijskundig Rapport (het POVO-formulier). We wisselen informatie uit (de zogenaamde ‘warme overdracht’).

 • Voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven geldt dat onze school binnen 6 tot 10 weken laat weten of uw kind wordt toegelaten. Wordt uw kind niet toegelaten dan komt onze school met een voorstel voor een beter passende plek voor uw kind op een andere school. Dat gebeurt altijd in nauw overleg.

Op 18 mei 2021 versturen wij de uitslag van de toelating naar leerlingen, hun ouders en de basisschool.

Wanneer worden de brugklasleerlingen ontvangen op onze school?
Op dinsdag 22 juni 2021 word jij, samen met al onze nieuwe leerlingen, om 14.00 uur op onze school ontvangen. Je maakt dan kennis met je mentor en je nieuwe klasgenoten. Er wordt op die middag ook al een pasfoto gemaakt.

Mocht je extra informatie willen of heb je nog vragen, neem dan gerust contact met ons op:

 • Klas
 • Klas 1 en 2
 • Klas 3
 • Klas 4 mavo
 • Klas 4 en 5 havo
 • Klas 4 t/m 6 vwo
 • Afdelingscoördinator
 • Mevr. Miriam Geboers
 • Dhr. Niels Boersma
 • Dhr. Niels Boersma
 • Dhr. Eric Gulikers
 • Mevr. Cindy van de Wiel
 • E-mailadres
 • m.geboers@doultremontcollege.nl
 • n.boersma@doultremontcollege.nl
 • n.boersma@doultremontcollege.nl
 • e.gulikers@doultremontcollege.nl
 • c.vandewiel@doultremontcollege.nl

Voor aanmelding op onze school klas 3 en hoger:

Hierbij vind je het aanmeldformulier.

@ Copyright - OMO Scholengroep De Langstraat